Meggyógyítottad a látásod


Amikor a bánat, a szenvedés és a halál tragédiájával nézünk szembe, bíznunk kell Istenben. Spencer W. Kimball életéből Spencer W. Kimball már kisgyermekkorában elszenvedte szerettei elvesztésének fájdalmát.

Amikor nyolc éves volt, húga, Mary, nem sokkal születése után meghalt. Egy hónappal később Spencer szülei megérezték, hogy az ötéves Fannie, aki már hetek óta szenvedett, hamarosan eltávozik az élők sorából.

Mindannyiunkat, gyermekeket, felébresztettek a kora éjszakában, hogy jelen legyünk. Emlékszem a nappalinkban lejátszódó jelenetre…, szeretett édesanyám meggyógyítottad a látásod haldokló ötéves kisgyermekével a karjaiban, mi pedig mind köré gyűltünk. Hazaszaladtak, és ott találkoztak a püspökükkel, aki maga köré gyűjtötte őket, és elmondta nekik, hogy édesanyjuk az előző napon meghalt. Kiszaladtam a házból az udvarra, hogy egyedül legyek a patakzó könnyeimmel.

Vérnyomás ingadozás, szívszorító érzés

Látó- és hallótávolságon kívül, mindenkitől távol, zokogtam és zokogtam. Minden alkalommal, amikor kimondtam, hogy »anya«, újabb könnyzápor tört fel szemeimből, míg azok el nem apadtak.

homályos látás asztigmatizmussal

Anya — halott! De hát, az nem lehet! Az élet nem mehet így tovább… A tizenegy éves szívem majd megszakadt.

elefánt látvány

Kimball elder, akkor a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja, messze került otthonról, egy súlyos műtéti beavatkozásból való felépülés során. Kimball mindig vigaszra talált az imában és az evangélium tantételeiben.

Még gyermekkorában meggyógyítottad a látásod tudta, hová forduljon, hogy békére meggyógyítottad a látásod. Szolgálata során Kimball elnök gyakran nyújtott vigasztaló szavakat azoknak, akik szeretteik elvesztését gyászolták.

Bizonyságot tett az örökkévaló tantételekről, biztosítva a szenteket, hogy a halál nem jelenti a létezés végét. Szemeinkkel csupán néhány kilométerre látunk el. Füleinkkel csupán néhány évig hallunk. Olyan, mintha egy szobába lennénk bezárva, bekerítve, amikor azonban kihuny eme életnek fénye, akkor majd átlátunk a halandó korlátok felett… A falak leomlanak, az idő megszűnik, és a távolság elhomályosodik és meggyógyítottad a látásod, miközben átlépünk az örökkévalóságba… és mi azonnal kilépünk egy olyan nagyszerű világba, amelyben nincsenek földi korlátok.

Hat ember vesztette életét. Isten miért nem akadályozta ezt meg?

Miért kell a fiatal anyának rákban meghalnia és nyolc gyermekét édesanya nélkül hagynia? Az Úr miért nem gyógyította őt meg? Egy kisgyermek vízbe fulladt; egy másikat elütöttek.

Egy férfi váratlanul meghalt szívkoszorúér-elzáródásban, miközben a lépcsőn ment felfelé.

myopia műtét kora

Testét a lépcső aljában találták meg, miután lezuhant onnan. Miért teszi ezt velem az Úr? Nem tudta volna figyelembe venni, hogy szenzoros látássérült nevelés kisgyermekemnek még mindig szüksége van egy édesapára? Biztos vagyok abban, hogy egyszer meg fogjuk érteni és megbékülünk velük. Jelenleg azonban az evangélium tantételeiben kell kutatnunk megértésért a tőlünk telhető legjobban.

Vajon az Úr volt az, aki a repülőgépet nekivezette a hegynek, kissé más látásmód ezzel az utasok életét kioltsa, vagy azt emberi vagy műszaki hibák okozták?

Vajon Mennyei Atyánk okozta azt a karambolt, amely hat embert szólított el az örökkévalóságba, vagy ez annak a sofőrnek a hibája, aki figyelmen kívül hagyta a ecaterenburg klinika szemész szabályokat?

Isten vette el a fiatal anya életét, vagy késztetett arra egy kisgyermeket, hogy a csatornába tipegjen, vagy Ő vezetett egy másik gyermeket a szembejövő autó elé? Talán az Úr okozott szívrohamot a férfinak?

Korai volt még a misszionárius halála? Adjatok rá választ, ha tudtok. Én nem tudok; hiszen bár tudom, hogy Istennek hatalmas szerepe van életünkben, mégsem tudom, hogy mennyi mindent okoz Ő, meggyógyítottad a látásod mennyi minden van, amit egyszerűen csak megenged. Bármi legyen is a válasz, van valami más, amiben biztos vagyok. Megakadályozhatta volna az Úr ezeket a tragédiákat? A válasz: Igen! Az Úr mindenható. Minden hatalma megvan ahhoz, hogy irányítsa életünket, megóvjon minket a fájdalomtól, meggátoljon minden balesetet, vezessen minden repülőt és autót, tápláljon minket, megvédjen bennünket, megszabadítson a fáradozástól, az erőfeszítéstől, a betegségtől, sőt még a haláltól is, ha úgy kívánja.

De nem fog. Meggyógyítottad a látásod kellene tudnunk érteni ezt, hiszen felismerhetnénk, mily ostobaság lenne tőlünk megkímélni meggyógyítottad a látásod gyermekeinket minden erőfeszítéstől, csalódástól, kísértéstől, bánattól és szenvedéstől. Alapvető evangéliumi törvény az önrendelkezés és az örök fejlődés. Az óvatosságra vagy az igazlelkűségre való kényszerítés semmissé tenné ezt az alapvető törvényt, és a növekedés lehetetlen lenne.

Ha azonban a látás javulása a bates rendszerben életre örökkévaló dologként tekintünk, mely messze a halandóság előtti múltba, majd az örökkévaló, halál utáni jövőbe nyúlik, akkor minden történés a helyes megvilágításba kerülhet. Nincs-e bölcsesség abban, hogy ő megpróbáltatásokat ad nekünk, hogy felülkerekedhessünk rajtuk; felelősségeket, hogy elérhessünk bizonyos dolgokat; munkát, hogy izmainkat megkeményítsük; bánatot, hogy lelkünket megpróbálja?

Nem azért vagyunk-e kitéve a kísértéseknek, hogy erőnk próbára meggyógyítottad a látásod nem azért vagyunk-e betegek, hogy türelmet tanuljunk; nem azért halunk-e meg, hogy halhatatlanná váljunk és megdicsőüljünk? Ha minden beteg, akiért imádkozunk, meggyógyulna, ha minden igazlelkű ember védelemben részesülne, a gonoszok pedig elpusztulnának, akkor az Atya programjának egésze semmivé lenne, és véget érne az evangélium alapvető tantétele, az önrendelkezés.

Vérnyomás ingadozás, szívszorító érzés - Szív- és érrendszeri betegségek

Egy embernek sem kellene hit által élnie. Ha a jótevőnek azonnal megadatna az öröm, békesség és jutalom, nem meggyógyítottad a látásod a rossz — mindenki jót tenne, de nem a jótett helyes volta miatt.

Nem lenne erőpróba, sem jellemfejlődés; nem nőne az erő, nem létezne önrendelkezés, csupán sátáni irányítás.

Ha minden imánkra azonnal választ kapnánk a mi önző vágyaink és korlátolt értelmünk szerint, akkor nem volna, vagy legalább is csak elenyészően kevés számban fordulna elő szenvedés, bánat, csalódottság, vagy akár a halál, és ha ezek nem lennének, akkor nem lenne öröm, siker, feltámadás, örök élet és isteniség sem. Emberekként kiűznénk az életünkből a fizikai fájdalmat és a mentális gyötrelmet, és biztosítanánk magunk számára az állandó nyugalmat és kényelmet, de ha bezárnánk az ajtót a bánat és nyomor előtt, talán kizárnánk legnagyszerűbb barátainkat és jótevőinket.

A tanulásunkat szolgálja, olyan tulajdonságok kifejlesztését, mint például a türelem, a hit, az erő és az alázat. Whitney Vannak emberek, akik megkeserednek, mikor látják szeretteiket gyötrelemtől, vég nélküli fájdalomtól és fizikai kíntól szenvedni. Néhányan kegyetlenséggel, közömbösséggel és igazságtalansággal vádolnák az Urat.

Tragédia vagy rendeltetés?

Oly alkalmatlanok vagyunk arra, hogy ítélkezzünk! Isten azonban bölcsen helyezett mindannyiunkra bizonyos korlátokat. Kifejleszthetem a papsági hatalmat, miközben tökéletesítem az életemet, mégis hálás vagyok azért, hogy még a papságon keresztül sem tudok meggyógyítani minden beteget. Talán meggyógyítanék olyan embereket, akiknek meg kellene halniuk. Talán enyhülést hoznék olyan emberek számára, akiknek szenvedniük kellene.

látás kezét

Attól tartok meghiúsítanám Isten céljait. Ha korlátlan hatalmam lenne, ugyanakkor korlátolt látásom és értelmem, talán megmentettem volna Abinádit a tűz lángjaitól, amikor máglyán megégették, és meggyógyítottad a látásod jóvátehetetlen kárt okoztam volna neki.

A bükki füvesember

Mártírként halt meg, és a mártírok jutalmát kapta — felmagasztosulást. Valószínűleg megvédtem volna Pált a megpróbáltatásaitól, ha hatalmam korlátlan lenne. Biztosan meggyógyítottam volna tövissel átszúrt testét. Pál számtalan alkalommal elveszíthette volna önmagát, ha ékesszóló, egészséges és tekintélyes lett volna, valamint ha megszabadult volna mindazoktól a dolgoktól, amelyek alázatra kényszerítették őt… Attól félek, ha ott lettem volna a Carthage börtönben Talán megmentettem volna őket a szenvedéstől és a gyötrelemtől, ám megfosztottam volna őket a mártírok halálától és jutalmától.

Hálás vagyok azért, hogy nem kellett meghoznom egy ilyen döntést. Ilyen meggyógyítottad a látásod hatalommal felruházva, bizonyosan szerettem volna megvédeni Krisztust a Gecsemánéban elszenvedett gyötrelmektől, a bántalmazásoktól, a töviskoronától, a meggyógyítottad a látásod előtti rágalmazásoktól, a fizikai sérülésektől.

  1. Parajdi só - A bükki füvesember
  2. Alkonyatkor yut felelős a látásért
  3. Látás-helyreállítási számítógépes programok

Elláttam volna a sebeit és meggyógyítottam volna, ecet helyett frissítő vizet adva neki. Talán megmentettem volna attól, hogy elszenvedje a halált, ugyanakkor megfosztottam volna a világot az ő engesztelő áldozatától.

ha a látás plusz

Nem merném vállalni annak felelősségét, hogy visszahozom szeretteimet az életbe. Ha a halandóság lenne a tökéletes állapot, akkor a halál reményvesztettségre adna okot.