Látásfejlesztő gyakorlat. Játékos fejlesztés – Gestalt-látás | sniikt


Egy gyermeket csukott szemmel leültetünk, miközben társai elkezdenek minél halkabban rendet látásfejlesztő gyakorlat. Az látásfejlesztő gyakorlat ki kell találnia, hogy mi zajlik körülötte ki-mit csinál.

Cél: hangtalanul rendet rakni, hogy a bekötött szemű gyermek ne halljon semmi neszt. A bekötött szeműnek nagyon figyelni minden apró zajra. Kövesd a hangot Eszköz: hangot adó tárgy A gyerekek csukott szemmel lépkednek a hang irányába. Ébresztő Eszköz: hangszer A gyermekek csukott szemmel fekszenek a földön, vagy lehajtott fejjel ülnek az asztalnál. A pedagógus egy hangszerrel körbejár, csak az a gyerek kelhet fel, akinek a feje felett szólalt meg a hangszer.

Oldalak (menü)

Kakukkmadár Eszköz: kendő A játékosok körbe ülnek, egy játékosnak kendővel bekötjük a szemét, ő lesz a vadász. A többiek kapnak egy számot.

Kismama - A mozgás fejlődése

A vadász nem tudja, ki melyik számot kapta, csupán annyit, hogy annyi szám van, amennyi a társaság létszáma. Mond egy számotm és akinek a számát mondta, az annyit kakukkol, amennyi a száma. A bekötött szemű vadásznak ekkor ki kell találnia, ki kakukkolt. Ha eltalálja, helyet cserélnek. Ha nem, zálogot belső látás pap, és újabb számokat mond mindaddig, amíg valamelyik kakukkmadarat sikerül elejtenie.

látásfejlesztő gyakorlat a rövidlátás legjobb szemgyakorlata

A kakukkmadárból ekkor vadász, a vadászból kakukkmadár lesz. Hangadó játék Látásfejlesztő gyakorlat Hangadó játék A játékosok körben ülnek.

Egy játékos beáll a kör közepére.

látásfejlesztő gyakorlat képzés, hogy visszanyerje a látást

Becsukja a szemét, és lassan körbefordul. Látásfejlesztő gyakorlat a körben ülő játékosok egy hangosan zenélő játékot adnak körbe. Amikor a középen álló játékos azt kiáltja: "állj! Ekkor a középen álló játékos erősen a hangod adó hangra koncentrál, megpróbál a hang alapján - továbbra is csukott szemmel - odamenni ahhoz a játékostársához, akinél éppen az óra van, és megfogni a hangadó játékot.

Ha ez sikerül, akkor helyet cserél a játék eddigi tulajdonosával, és most az megy a kör közepére. Kanál kopogtató Eszköz: két kanál Egy vagy két játékos középen ül bekötött szemmel. Egy másik mezítláb jár körbe, és 2 kanállal kopogtat.

~ IKT-használat SNI tanulókkal – nem csak pedagógusoknak

A bekötött szeműeknek abba az irányba kell mutatniuk, ahonnan a kopogást hallják. Aki kitalálja, mehet kopogtatni. Gyorstávirat Eszköz: - A játékosok körben állnak vagy ülnek. Választanak egy indító játékost, ő a postás, aki kitalál egy rövid mondatot és a mellette álló fülébe súgja úgy, hogy a kezéből tölcsért formál a másik füle előtt.

Ennek a játékosnak meg kell ismételnie a hallott szöveget a következő játékos fülébe súgva. Amikor az utolsó játékoshoz ér a súgott szöveg, ő azt hangosan kimondja.

Szöveg csak egyszer súgható a mellettük álló fülébe. Azt kell tovább adniuk, amit hallottak. Szűrhető a játékkal a rosszul halló gyerek. Eszköz: kendő, papír tölcsér Kiválasztunk egy fülelőt, akit kiküldünk a teremből. Akik bent maradnak, azok megállapodnak egy - kétmondatos szövegben.

Ezután behívjuk szirup a látáshoz fülelőt és bekötjük a szemét. Látásfejlesztő gyakorlat játékosok egy papírból készült tölcsérbe mondják a szöveget. A fülelőnek meg kell mondania ki beszélt. A játékvezető számlálja, hogy hányszor talált. A hangot el lehet változtatni. Az lesz a győztes, akinek a legtöbb találata van. Találd ki, hogy ki vagyok?

Eszköz: kendő A gyerekek kört alkotnak. Egy játékos beáll a kör közepére, s bekötjük a szemét. A játékvezető rámutat valakire, aki a középen álló látásfejlesztő gyakorlat oson, és elváltoztatott hangon kérdez.

Hol vagy, Jancsi? Eszköz: 2 db. Mindkettőnek bekötik a szemét, az egyik egy sálat vesz kezébe, a másik pedig egy sípot. Háttal egymásnak felállítjuk őket s adott jelre mindegyik látásfejlesztő gyakorlat lépést megy előre, utána az, akinél a sál van, azon látásfejlesztő gyakorlat, hogy a másikat azzal eltalálja. Mivel egyik sem lát, nem találnák meg egymást, ha annak, akinél a síp van, nem kellene időnként sípolnia.

Mivel a hang után menni elég bizonytalan s a ravasz sípoló a hangadás után azonnal tovább lopódzik, így hát igen látásfejlesztő gyakorlat játék. Látásfejlesztő gyakorlat köztük nagy és kicsi, keskeny és kövér, műanyag és üveg, fémtetős és műanyag tetős stb. Mindet egy tálcára rakjuk, és a játék előtt minden résztvevő megnézegetheti, kipróbálhatja őket.

Az első játékos leül a tálca elé, bekötik a szemét és a tapintására hagyatkozva megpróbálja összepárosítani az üvegeket szemműtét után megfelelő tetőkkel. Nagyon érdekes tapasztalat, hogy a tető rácsavarását látásfejlesztő gyakorlat üvegre az egyik érzékszerv - a látás - kiiktatásával végrehajtani.

Gumiember Eszköz: - Párokban választunk. A pár egyik tagja a gumiember, akinek feszítő-lazító gyakorlat lesz ez a játék. Társa felpumpálja a gumiembert, hangos be és kilégzésekkel, számára játékunk légző gyakorlat. Addig pumpál, amíg az tele nem lesz levegővel, vagyis meg nem feszül minden porcikája, majd kihúzza a képzeletbeli dugót, lassan áramlik kifelé a levegő.

Ahogy fogy a levegő, a gumiember fokozatosan elernyed, s végül elterül a földön. Mi van a kosárban? Eszköz: kosár tele mindenfélével A játékosok becsukják a szemüket. A letakart kosarat, melyben különféle dolog van, körbeviszem, és mindenki keressen benne legalább egy olyan dolgot, amit tapintással felismer. Ezt jegyezze meg, majd sorban, mindenki elmond egyet a kitapintott tárgyak közül.

látásfejlesztő gyakorlat a ramn látás helyreállítása

A második körben kitesszük az asztalra a kosár egész tartalmát, megnézzük nyitott szemmel, kézbe vesszük, megtapogatjuk. Ezután a tárgyak visszakerülnek a kosárba, és mindenki megfog egyet közülük csukott szemmel.

Játékok gyerekeknek - hopehelycukraszda.hu

A tárgyat kézbe veszi, kitapogatja, megpróbálja felismerni. Csak a felismerés és megnevezés után veszi ki a tárgyat a kosárból. Gesztenyeszedés Eszköz gesztenye, gyűjtő edény Gesztenyéket szétszórjuk a játékhelyen. A játékosok felállnak és gyűjtő edényt tartanak a kezükben.

Fejlesztőjáték, fejlesztő eszközök

Szedegetik, gyűlik a sok gesztenye, Számoljuk meg, vajon mennyi fért bele? Mindenki megpróbálja megszámolni a saját gyűjteményét.

Játékok gyerekeknek - hopehelycukraszda.

Győz az, aki a legtöbbet gyűjtötte. Gyöngygyűjtés Eszköz: gyöngyök Felállunk nagy körben, a földön szétszórt gyöngyök.

látásfejlesztő gyakorlat amikor myopia jelentkezik

A gyerekek lehúzzák a cipőjüket, majd bekötik a szemüket. A gyerekeknek csak azokat a gyöngyszemeket szabad összegyűjteniük, amelyekre ráléptek. Kézzel csak akkor szabad a gyöngyöket felvenni a földről, ha azt lábukkal már megérintették.

Győz az, akinek a legtöbb gyöngyszeme van. Arra jön a vén banya, a gyerekek követni kezdik, miközben ezt mondogatják: - A galambom nem piszkos, éjjel-nappal lábat mos, hánykor vén banya? A banya válaszol: - Hatkor. A gyerekek újra mondogatják a versikét egészen addig, míg a banya azt nem mondja: - Tizenkettőkor.

látásfejlesztő gyakorlat emberi látás, myopia és hyperopia

Erre megpróbál mindenki a házba szaladni. A banya annyit fog el közülük ahányat tud. Az elfogottakat saját házába viszi. Az utolsónak elfogott játékos lesz a látásfejlesztő gyakorlat. Kendőrablás Javítja a látást alkonyatkor vitamin játékosok számával megegyező kendő A játékosok felállnak szétszórt alakzatban.

Minden gyereknél van egy kendő, amelynek sarkát bedugja hátul a nadrágjába úgy, hogy a maradék kendő kilógjon. Akitől sikerült elvennie az továbbra is futkározzon, hogy nehezebb legyen a kendőrabló dolga. Bizonyos idő után megállítjuk a játékot. Ügyes az, akitől a rablónak nem sikerült elvennie a kendőt, az elvett kendőket megszámoljuk, hogy utolsó játék után tudjuk ki volt a legügyesebb a legtöbb kendőt elvevő gyerek. Ki lesz az első? Látásfejlesztő gyakorlat A játékosok felállnak kettős körben, párokban.

A párok szemben egymással.